Často kladené otázky - Solárne panely

Často kladené otázky

Fotovoltaika je metóda priamej premeny slnečného žiarenia na elektrinu (jednosmerný prúd) s využitím fotoelektrického javu na veľkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diódy sa nazývajú fotovoltické články a sú zvyčajne spájané do väčších celkov – fotovoltických panelov.

Samozrejme všetko závisí od polohy Vašej strechy, sklonu strechy, typu panelov a v neposlednom rade od slnečných dni v roku. V podnebných podmienkach Slovenskej republiky vyrobia solárne panely o špičkovom výkone 1 kWp (1000 Wp) približne 1100 kWh elektrickej energie ročne.

Na trhu je nespočetne veľa solárnych modulov ale nie každý má aj rovnaký výkon.

Štyri panely o špičkovom výkone 270 Wp dajú celkový výkon 1080 Wp. Ľahko si prepočítame, že tieto štyri panely vyrobia energiu v celkovom úhrne 1200 kWh za rok.

Ak Vám vaša vlastná PV elektráreň vyprodukuje viac energie ako ste schopný spotrebovať, máme pre vás 3 riešenia.

  1. Využitie virtuálnej batérie
  2. Využitie fyzickej batérie.
  3. Využiť váš existujúci bojler, ak je dostatočne veľký.

Vo virtuálnej batérii si dočasne uložíte prebytočnú elektrinu a váš dodávateľ vám ju vráti keď ju budete potrebovať.

Solárne batérie slúžia na uskladnenie elektrickej energie, vyrobenej zo solárnych panelov. V solárnom systéme sa môže nachádzať aj niekoľko vzájomne prepojených batérií. 

Ak používate na ohrev vody elektrický bojler a nevyužívate solárnu ani virtuálnu batériu, je pre vás toto riešenie najlepšie. Prebytky vyprodukované fotovoltaikou budú smerovať priamo do elektrického bojleru, kde vám zohrejú vodu.

Všetko závisí od veľkosti a tipu vašej strechy alebo plochy. Pri rodinných domoch je to zvyčajne 1-2 dni.

Nie, zákon túto povinnosť neukladá, avšak je lepšie sa informovať na príslušnom obecnom úrade.

Pri domácnosti so štandardnou spotrebou býva návratnosť medzi 4 – 5 rokov, pri firmách zvyčajne 6 – 7 rokov.

Neváhajte nás kontaktovať